יום ג', כ’ בתמוז תשע”ט
דף הבית חדר מורים
קרא עוד...
קרא עוד...
הנושא השנתי שהוכרז על ידי שר החינוך לשנת תשע"ט הוא "שומרים על אחדות; שומרים על ייחודיות".
קרא עוד...
המידע על למידה מרחוק בשעת חירום נועד לאפשר הפעלת שגרת לימודים מרחוק בשעת חירום - מצב שבו נמנע מהלומדים להגיע לבית הספר לתקופת זמן שיכולה להימשך כמה ימים עד כמה שבועות.המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת כדי לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה מרחוק.
קרא עוד...
אמנם רק שבוע אחד מיועד כ"שבוע הגלישה הבטוחה", אך השמירה על הבטיחות רלוונטית לגבינו לאורך כל השנה היות והשימוש באינטרנט הפך לחלק ממהלך החיים היום יומי שלנו, לצרכי לימודים, בידור או עבודה. לדאבוננו, בצד עושר המידע והרחבת האופקים מביא איתו האינטרנט סכנות אפשריות למשתמש לכן עלנו ללמוד להיזהר מהם.
קרא עוד...
קשר עם הורים
תמונות מחיי ביה"ס
למידה בחירום
גלישה בטוחה באינטרנט
מרחבי כיתות
למידה בשעת חירום